HomeCategory

Енергийна ефективност Archives - OBERON

Състояние на сградния фонд в ЕС

От август 2020 г. Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) е национален партньор на Renovate Europe Campaign. Общата цел е да се намали потреблението на енергия от сградния фонд и съответно да се намалят вредните ефекти както върху околната среда, така и върху здравето на хората. Инициативата събра БАИС и Кампания за  обновяване на...

Пасивна къща клас Плюс

Енергийната къща премиум (по стандарта на ПХ Институт)  Плюс енергийните къщи са сгради, които генерират повече  енергия, отколкото самите те се нуждаят. И  това е  атрактивна инвестиция и   модел, който се отплаща финансово и по отношение на устойчивостта. Къщата с плюс енергия е къща с отлично изолирана структурна обвивка, която сама генерира повече енергия, отколкото се използва за отопление,...

Държавно подпомагане на енергийна ефективност

Спестяването на енергия се насърчава от ЕС  България ще насърчава енергийно ефективни къщи все по-активно чрез различни грантови схеми и с много атрактивни нисколихвени заеми, възоснова на приетите програмни цели за нива на С2О  през 2035 и 2050  .Така например в Германия за случай на много високи икономии на енергия, KfW Bank дори отпуска специална...