Държавно подпомагане на енергийна ефективност

10/06/2021by admin

Спестяването на енергия се насърчава от ЕС 

България ще насърчава енергийно ефективни къщи все по-активно чрез различни грантови схеми и с много атрактивни нисколихвени заеми, възоснова на приетите програмни цели за нива на С2О  през 2035 и 2050  .Така например в Германия за случай на много високи икономии на енергия, KfW Bank дори отпуска специална субсидия за изплащане за промоция за достигане на параметри за консумирана енергия от сградите , а в Австрия пък има ипотечни кредити за този тип сгради с 0,5 % лихва!

Въпрос за финансиране на жилищно строителство е особено актуален и сега и тъй като  ако искате да построите къща или да си купите апартамент, вие финансирате това, което е може би най-голямата инвестиция в живота ви и е логично и да имате предимство при финансиране от страна на банките на модерно ,иновативно,съвременно жилище ,което да  осигурява  конфортен живот и в същото време ниски месечни режийни разходи!

За да продължи енергийното обновяване в България и в бюджета за 2021 се предвиждат средства , за да се обърне внимание на и съществуващия сграден фон…

Passiv Haus Standard  -PHI Darmstadt  стандарт ,който следваме ние от ОКБ 

За ОКБ  модерното и енергийно ефективно строителство и разумното използване на ресурсите се приемат за даденост. Тъй като стандарта е   спазен ,което се вижда от приложениете сертификати , декларираме на база на хилядите вече реализирани сгради по цял свят , осигурен комфорт на живот и ниски режийни разходи !

А смеем да се надяваме , че в най-близко бъдеще и у нас ще се прилагат сходни бонификации за да говорим в близко бъдеще и за сгради с нулево потребление ,които сами ще произвеждат необходимата им енергия и ще бъдат независими от традиционните производители и доставчици  на ел енергия , а в същото време ще имат нулев принос за замърсяването на планетата!

Тук мисля че е добре да се добави за ситуацията на сградния фон в ЕС и нуждата му за саниране и одобряване мероприятията в тази посока …